Postępowanie administracyjne - Leksem BHP Częstochowa

Leksem
FU
Piotr Sadziak
Logo karty

Honorujemy Częstochowską Kartę Mieszkańca

Logo Aleo
Przejdź do treści

Menu główne:

Młotek sądowy

Postępowanie administracyjne, w skrócie można zdefiniować jako "określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów" bądź też jako "uporządkowany ciąg czynności procesowych, dokonywanych przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej"

Wszystko wydaje się jasne. Czyli w skrócie można przyjąć, że obywatel objęty może być jednym z postępowań:
 • ogólnych, którego przedmiotem jest indywidualna sprawa, rozstrzygana decyzją administracyjną,
 • w sprawach o wydawanie zaświadczeń (dział VII KPA),
 • w sprawach skarg i wniosków (dział VIII KPA),
 • w sprawach podatkowych (Ordynacja podatkowa),
 • w sprawach z zakresu ochrony środowiska (Prawo ochrony środowiska),
 • w sprawie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową (Ustawa o ochronie informacji niejawnych)Proponuję Państwu:
 • usługi konsultacji w zakresie toczącego się postępowania,
 • analizę i przygotowanie dokumentacji,
 • pomoc w sprawie odwołań, reklamacji i sporów,
 • pomoc w sprawie podatków, grzywien i kar,
 • pomoc w wykonaniu orzeczeń i egzekucji w administracji.
Kontakt:
tel. +48 791 339 778

FU "Leksem"
Piotr Sadziak
NIP 9491509811
Logo karty
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego